• Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy  prowadzi Firma P.P.H.U. "Zośka" Tadeusz Dąbrowski z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Szajnochy 9A, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści i postanowień zawartych w Regulaminie.
   
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.


II.             Składanie zamówień
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
   
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych.
   
 3. Składający zamówienie jest zobowiązany do prawidłowego wypełnienia "formularza zamówienia".
   
 4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma automatyczne potwierdzenie zakupu z serwisu  potwierdzającą przyjęte zamówienie.  Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
   
 5. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

III.           Formy i koszty przesyłki, formy płatności i realizacja zamówień
 1. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni.
   
 2. Sklep pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Klient może zapoznać się w każdej chwili w zakładce "Koszty przesyłki" na stronach sklepu.
   
 3. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronach sklepu.
   
 4. Do każdej transakcji zostaje wystawiony paragon fiskalny lub fakturą VAT.
   
 5. Możliwe są następujące formy płatności:
 • gotówką przy odbiorze zamówionego towaru "za pobraniem"
 • gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego towaru pod adresem Szajnochy 9A
 • przelewem na konto: ING Bank Śląski   46 1050 1139 1000 0090 7775 9018  (dane do przelewu: PPHU ZOSKA Tadeusz Dąbrowski ul. Szajnochy 9A, 85-738 Bydgoszcz) - W tytule przelewu proszę koniecznie podać nr zamówienia.

 IV.            Reklamacje
 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Bielizna9.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. Wysyłki prosimy kierować na adres naszego magazynu: PPHU ZOŚKA Tadeusz Dąbrowski ul. Szajnochy 9A, 85-738 Bydgoszcz

V.             Zwrot bez podania przyczyny
 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271), Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i pozostaje w stanie niezmienionym. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna (o ile takową wydano) i oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Gwarantujemy zwrot kwoty w ciągu do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania do nas zwracanej przesyłki nie podlegają zwrotowi.
 2. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 3. Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej prosimy o kontakt z nami. To znacznie przyspieszy i uprości proces reklamacyjny. Wyjaśnimy wszystkie kwestie procesu reklamacji.
 4. Wysyłki prosimy kierować na adres naszego magazynu: PPHU ZOŚKA Tadeusz Dąbrowski ul. Szajnochy 9A, 85-738 Bydgoszcz