• Zwroty i reklamacje

Reklamacje
  1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (w przypadku faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
  2. Wysyłki prosimy kierować na adres naszego magazynu: PPHU ZOŚKA Tadeusz Dąbrowski ul. Szajnochy 9A, 85-738 Bydgoszcz

Zwrot bez podania przyczyny
  1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271), Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i pozostaje w stanie niezmienionym. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna (o ile takową wydano) i oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Gwarantujemy zwrot kwoty w ciągu do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania do nas zwracanej przesyłki nie podlegają zwrotowi.
  2. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
  3. Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej prosimy o kontakt z nami. To znacznie przyspieszy i uprości proces reklamacyjny. Wyjaśnimy wszystkie kwestie procesu reklamacji.
  4. Wysyłki prosimy kierować na adres naszego magazynu: PPHU ZOŚKA Tadeusz Dąbrowski ul. Szajnochy 9A, 85-738 Bydgoszcz